headphones newspaper video-player

Remissyttrande över ”Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor”

Företagarna tillstyrker förslaget om föreskrifter som kompletterar e-fakturalagen.

I förslaget till ny föreskrift presenteras två punkter som är utformade för att underlätta övergången till e-fakturering för mikro- och småföretag. Dels att leverantören erbjuds översändande av e-faktura via PEPPOL av upphandlande myndigheter och enheter, och dels att leverantören kan använda sig av en kostnadsfri fakturaportal som den upphandlande myndigheten eller enheten tillhandahåller.

Företagarna välkomnar att myndigheten för digital förvaltning (DIGG) lyfter betydelsen av att mikro- och småföretag kan delta i offentliga upphandlingar. Samtidigt uppmanar vi myndigheten att fortsättningsvis se över systemet för att minska den administrativa belastningen.

Läs hela remissyttrandet över Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor (PDF). 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.