headphones newspaper video-player

Remissyttrande över Förslag till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd

30 jan 2019
Företagarna välkomnar åtgärderna.

Kundtjänst för stöd och ”En väg in” för en mer företagarvänlig samt effektiv myndighetskontakt är berömvärda insatser. Vi anser att konsekvensanalysen är god och att de kommentarer som lämnats i samrådsmötena är tillräckliga.

Läs remissyttrandet som PDF

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD