podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
"Kortare handläggningstider och ett modernare system för nätkoncessioner är därför en viktig del i att elnäten ska kunna byggas ut för att möta klimatomställningen och samhällets utveckling."

Remissyttrande gällande betänkandet ”Moderna tillståndsprocesser för elnät” (SOU 2019:30)

Trygg och stabil elförsörjning är avgörande för ökad tillväxt, jobbskapande och välfärd. Företagarna välkomnar därför denna utredning.

Elnätet är grundläggande infrastruktur som måste kunna säkra en tillförlitlig elförsörjning i hela landet, närhelst det behövs. Otillräcklig överföringskapacitet och ett ökat effektbehov ställer därmed höga krav på den svenska elnätsinfrastrukturen.

Långa ledtider

I dag är ledtiderna från start till färdig infrastruktur oproportionerligt långa, vilket i en tid då elnäten är i stort behov av upprustning och utbyggnad utgör ett tillväxthinder.

En stamnätsledning eller en regionnätsledning kan exempelvis ta cirka 10–15 år där omkring 10 procent av tiden utgör själva byggandet. Kortare handläggningstider och ett modernare system för nätkoncessioner är därför en viktig del i att elnäten ska kunna byggas ut för att möta klimatomställningen och samhällets utveckling.

Välkomnar utredning

Trygg och stabil elförsörjning är avgörande för ökad tillväxt, jobbskapande och välfärd. Företagarna välkomnar därför denna utredning och anser att den är ett nödvändigt steg för rätt förutsättningar till ett fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige.

Läs hela remissvaret här: Moderna tillståndsprocesser för elnät Företagarna.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.