För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023

Företagarna välkomnar regeringens ansats att skapa en mer förutsägbar och stabil reglering som kan möta de stora utmaningarna samhället och energisystemet står inför, men anser att regleringen inte får hämma investeringar.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har på uppdrag av regeringen föreslagit en författningsreglering avseende en rimlig avkastning vid fastställandet av intäktsramar för elnätsföretag.

Företagarna anser att Ei:s förslag för en mer detaljerad reglering av intäktsramarnas fastställande och att det finns en tydlig reglering för elföretagens avkastning kan vara positiv, med visst förbehåll över det faktum att kraftigt begränsad avkastning hämmar investeringar i att upprusta och utveckla elnätet som står inför utmaningar de kommande åren. Detta bör analyseras ytterligare och om regleringen införs bör det finnas utrymme för justeringar när utfallet har utvärderats.

Läs hela remissyttrandet här (PDF).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.