podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande angående ”Alkohol i sociala medier m.m.” (SOU 2017:113)

Företagarna avstyrker föreslagna förändringar i lagstiftningen som avser att förbjuda marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat till konsumenter genom kommersiella annonser i sociala medier.

Företagarna anser att Sverige ska bedriva en alkoholpolitik som främjar den svenska folkhälsan genom minskad totalkonsumtion och inte minst som minskar tillgängligheten för minderåriga, men vi ser inte att ett förbud mot kommersiella annonser i sociala medier är en nödvändig eller särskilt effektiv åtgärd i detta arbete. Företagarna avstyrker således förändringar i lagstiftningen som avser att förbjuda marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat till konsumenter genom kommersiella annonser i sociala medier.

Ett förbud är inte en proportionerlig åtgärd och det skulle dessutom vara en konkurrensnackdel för mindre bryggerier och företag som inte har ekonomiska möjligheter att marknadsföra sina produkter i traditionell media. Företagarna anser att de befintliga åtgärderna i form av detaljhandelsmonopol, höga alkoholskatter, restriktiv marknadsföringslagstiftning, åldersgränser, branschens eget ansvarstagande samt varningstexter på samma sätt som vid printannonser redan tillgodoser skyddet för folkhälsan på ett effektivt sätt.

Läs hela remissyttrandet över ”Alkohol i sociala medier m.m.” (SOU 2017:113) här. 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.