För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

Kontanthantering är en utmaning för många företagare. Främst för de företag som är verksamma i konsumentnära branscher så som handel, hotell och restaurang.

Företagarna har svarat på Riksbankskommitténs delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter. Vårt yttrande baseras till stor del på en undersökning vi genomfört i samarbete med branschsammanslutningen Butikerna och ICA-handlarnas förbund.

Det är framförallt företagare i konsumentnära branscher så som handel, hotell och restaurang som hanterar kontanter idag. Cirka 40 procent av de företagare som driver företag inom dessa branscher upplever att kontanthanteringen innebär problem för deras verksamhet.

Utmaningarna består bland annat i att det är dyrt och svårt att göra sig av med de kontanter som inkommer via försäljning, ofta på grund av att bankerna inte hanterar kontanter i tillräcklig utsträckning och att det är långa avstånd till inlämningsställen. Företagare upplever att kontanthantering är en säkerhetsrisk och majoriteten upplever administrationen kring de kontanta betalmedlen som betungande.

Att kontanterna i samhället minskar är en naturlig följd av den tekniska utvecklingen av betaltjänster och ett förändrat köpbeteende hos privatpersoner. Det finns flera positiva delar med denna utveckling. Dock går omställningen för fort. Detta är en process som behöver ta tid, men som i dagsläget drivs på av bankerna. Den hastiga nedgången medför problem för både företagare och privatpersoner, inte minst i glesbygd.

Läs hela remissyttrandet över Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.