headphones newspaper video-player

Remissyttrande – Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

Företagarna har inga synpunkter på förslaget till nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Förtagarna anser att väl fungerande marknader utan konkurrensbegränsande samarbeten och ageranden är av grundläggande betydelse för att nya och små företag ska kunna etableras och bedriva verksamhet. Ett fortsatt och effektivt samarbete mellan de nordiska ländernas konkurrensmyndigheter framstår mot denna bakgrund angelägen. Företagarna har inga synpunkter på förslaget till nytt nordiskt avtal om sådant samarbete.

Här kan du läsa hela remissyttrandet som pdf: Remissyttrande – Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Taggar
Riks Remiss