För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

Företagarna har inga synpunkter på förslaget till nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Förtagarna anser att väl fungerande marknader utan konkurrensbegränsande samarbeten och ageranden är av grundläggande betydelse för att nya och små företag ska kunna etableras och bedriva verksamhet. Ett fortsatt och effektivt samarbete mellan de nordiska ländernas konkurrensmyndigheter framstår mot denna bakgrund angelägen. Företagarna har inga synpunkter på förslaget till nytt nordiskt avtal om sådant samarbete.

Här kan du läsa hela remissyttrandet som pdf: Remissyttrande – Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.