podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande – Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

Företagarna har inga synpunkter på förslaget till nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Förtagarna anser att väl fungerande marknader utan konkurrensbegränsande samarbeten och ageranden är av grundläggande betydelse för att nya och små företag ska kunna etableras och bedriva verksamhet. Ett fortsatt och effektivt samarbete mellan de nordiska ländernas konkurrensmyndigheter framstår mot denna bakgrund angelägen. Företagarna har inga synpunkter på förslaget till nytt nordiskt avtal om sådant samarbete.

Här kan du läsa hela remissyttrandet som pdf: Remissyttrande – Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.