podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande – Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

Företagarna instämmer i utredningens bedömning att det i huvudsak är de digitala marknadsföringskanalerna som utmärker sig som problematiska ur ett konsumentperspektiv.

Vi håller med utredningen om att det inte är ändamålsenligt att skapa ett regelverk specifikt för marknadsföring via internet. Företagarna anser att informations- och utbildningsinsatser är mer ändamålsenliga verktyg än ny reglering för att lösa denna typ av problem. Såväl Konsumentverkets informationsåtgärder som näringslivets egenåtgärder har betydelse i detta sammanhang och dialog och samverkan behövs därför mellan dessa parter för att de åtgärder som vidtas sammantaget ska bli ändamålsenliga.

Läs hela yttrandet över Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1) här (pdf). 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.