headphones newspaper video-player

Företagarnas remissyttrande över krav på rapportering av betalningstider (N2017/07725/KSR)

Företagarna är positiva till förslaget att företag med minst 500 anställda årligen ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider samt försenade betalningar.

Företagarna tillstyrker förslagen i promemorian och anser att rapporteringens omfattning dessutom bör inkludera information så som standardavtal och längsta avtalade betalningar. Därtill bör rapporteringen innefatta information om så kallad omvänd factoring och om företaget tar ut en avgift av underleverantörer som vill finnas med på listan över leverantörer.

Rapporteringsskyldigheten bör omfatta företag med minst 250 anställda och ansvarig myndighets möjligheter att utföra en effektiv tillsyn av rapportering, till exempel genom vite vid utebliven eller missvisande rapportering bör förtydligas. I enlighet med förslaget är det också viktigt att de inrapporterade uppgifterna redovisas för olika storlekskategorier, företag som har 0-9, 10-49 respektive 50-249 anställda. Uppgifterna bör även inkludera företag med mer än 250 anställda.

Läs hela remissyttrandet från Företagarna över Krav på rapportering om betalningstider (N2017/07725/KSR). 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.