podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Förslag om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen - remissyttrande

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter.

Remissyttrande – Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final)

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter. Det är inte visat att det finns behov av EU-regler inom detta område. Vidare saknar direktivförslaget sådana grundläggande delar som behövs för att upprätthålla nödvändig balans och rättssäkerhet i systemet. Sammantaget läggs grunden för ett processdrivande rättssystem, som innebär ett olyckligt  närmande till det amerikanska class action-systemet.

Läs yttrandet här

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.