headphones newspaper video-player

Förslag om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen - remissyttrande

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter.

Remissyttrande – Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final)

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter. Det är inte visat att det finns behov av EU-regler inom detta område. Vidare saknar direktivförslaget sådana grundläggande delar som behövs för att upprätthålla nödvändig balans och rättssäkerhet i systemet. Sammantaget läggs grunden för ett processdrivande rättssystem, som innebär ett olyckligt  närmande till det amerikanska class action-systemet.

Läs yttrandet här

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.