För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förslag om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen - remissyttrande

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter.

Remissyttrande – Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final)

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter. Det är inte visat att det finns behov av EU-regler inom detta område. Vidare saknar direktivförslaget sådana grundläggande delar som behövs för att upprätthålla nödvändig balans och rättssäkerhet i systemet. Sammantaget läggs grunden för ett processdrivande rättssystem, som innebär ett olyckligt  närmande till det amerikanska class action-systemet.

Läs yttrandet här

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.