podcast news play företagaren I media förmån faq

Förslag om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen - remissyttrande

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter.

Remissyttrande – Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final)

Företagarna avstyrker förslaget till EU-direktiv om grupptalan för konsumenter. Det är inte visat att det finns behov av EU-regler inom detta område. Vidare saknar direktivförslaget sådana grundläggande delar som behövs för att upprätthålla nödvändig balans och rättssäkerhet i systemet. Sammantaget läggs grunden för ett processdrivande rättssystem, som innebär ett olyckligt  närmande till det amerikanska class action-systemet.

Läs yttrandet här

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.