podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete - remissyttrande

Företagarna ställer sig bakom det remissyttrande som Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) har lämnat rörande förslaget och dess effekter.

Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om sprängarbete.

Företagarna ställer sig bakom det remissyttrande som Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) lämnat rörande förslaget och dess effekter.

Remissvar - Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.