headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete - remissyttrande

26 jun 2018
Företagarna ställer sig bakom det remissyttrande som Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) har lämnat rörande förslaget och dess effekter.

Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om sprängarbete.

Företagarna ställer sig bakom det remissyttrande som Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) lämnat rörande förslaget och dess effekter.

Remissvar - Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete.pdf

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap