podcast news play företagaren I media förmån faq

Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete - remissyttrande

Företagarna ställer sig bakom det remissyttrande som Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) har lämnat rörande förslaget och dess effekter.

Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om sprängarbete.

Företagarna ställer sig bakom det remissyttrande som Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation (SEBO) lämnat rörande förslaget och dess effekter.

Remissvar - Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.