podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande-Byte av målvariabel och introduktion av variationsband

Företagarna tillstryker de i promemorian föreslagna förändringar av målvariabel och introduktion av variationsband.

Läs remissen här

Riksbanken föreslår att de förändringar som beskrivs i promemorian införs från och med September 2017. Företagarna tillstyrker denna tidsplan. Kommunikationen kring hur de penningpolitiska besluten fattas är av stor vikt för förtroendet för penningpolitiken och för individers och företags investeringsbeslut. Förbättrad kommunikation kring avvägningarna som föranleder de penningpolitiska besluten kan, liksom introduktionen av ett variationsband, bidra till att förtroendet för penningpolitiken stärks.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.