För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande-Byte av målvariabel och introduktion av variationsband

Företagarna tillstryker de i promemorian föreslagna förändringar av målvariabel och introduktion av variationsband.

Läs remissen här

Riksbanken föreslår att de förändringar som beskrivs i promemorian införs från och med September 2017. Företagarna tillstyrker denna tidsplan. Kommunikationen kring hur de penningpolitiska besluten fattas är av stor vikt för förtroendet för penningpolitiken och för individers och företags investeringsbeslut. Förbättrad kommunikation kring avvägningarna som föranleder de penningpolitiska besluten kan, liksom introduktionen av ett variationsband, bidra till att förtroendet för penningpolitiken stärks.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.