För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Skatt på finansiell verksamhet SOU 2016:76

Företagarna avstyrker förslaget och anser att det har så stora brister att det inte kan läggas till grund för lagstiftning.

Ladda ned remissvaret här.

Utredningens förslag skulle träffa över 300 000 företag som inte i egentlig mening är verksamma inom finanssektorn, utan enbart erbjuder någon enstaka finansiell tjänst i samband med sin huvudsakliga verksamhet. Det skulle innebära mycket stora svårigheter och kostnader för dessa företag att tillämpa reglerna och svårigheterna står inte i rimlig proportion till den mycket marginella skatt dessa företag skulle betala.

Även inom den egentliga finansiella sektorn skulle den föreslagna skatten leda till stora negativa konsekvenser, när kostnaden övervältras från banker och försäkringsbolag till deras kunder, främst småföretag och privatpersoner som skulle tvingas bära kostnaden för skatten och dessutom få sämre tillgång till service. Den föreslagna extraskatten på anställda skulle även påskynda nedläggningar av lokalkontor och neddragning av personal och därmed försämra förutsättningarna för småföretag att verka på landsbygden.

Om det ska införas någon form av skatt på finansiell verksamhet är det helt nödvändigt med en rimlig avgränsning av vilka företag som ska omfattas. Det nu aktuella förslaget innebär innebär att reglerna skulle träffa mycket stora delar av företagskollektivet utanför finanssektorn, däribland små och växande företag, utan att det ens skulle generera några betydande skatteintäkter från dem. Det är både ineffektivt och skadligt.

Läs hela Företagarnas remissyttrande här.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.