För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar angående promemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Regeringen föreslår att alla yrkesprogram på gymnasiet ska innehålla de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan, och att yrkesprogrammens omfattning därmed utökas med upp till 2 800 gymnasiepoäng. Företagarna tillstyrker förslaget.

Promemorians förslag framstår som en genomtänkt lösning på hur yrkesprogrammens attraktivitet kan öka, genom att grundläggande behörighet ingår i alla yrkesprogram, samtidigt som eleverna slipper prioritera bort viktiga yrkeskurser genom att yrkesprogrammens omfattning utökas.

Samtidigt vill Företagarna poängtera att det även krävs andra åtgärder för att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram. En viktig del för att bygga attraktivitet för yrkesutbildning är att samtliga elever som står inför valet att välja gymnasieutbildning är medvetna om att det finns vägar och en flexibilitet som gör att en fullbordad yrkesutbildning inte stänger dörren för ett fortsatt arbetsliv i andra sektorer.

Slutligen avstyrker Företagarna promemorians förslag om att ett estetiskt ämne ska ingå i samtliga nationella program på gymnasieskolan och att gymnasiearbetets omfattning därmed halveras. 

Läs hela remissyttrandet här. 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.