headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissvar -Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75

Företagarna avstyrker förslagen – med undantag för slopandet av 4-procentspärren och förslaget om lättnader vid generationsskiften.

Läs remisssen här 

Idag är behovet av investeringar och nya arbetstillfällen i Sverige större än på mycket länge. Multinationella företag har under senare tid lagt ned betydande verksamheter här. Samtidigt vet vi att 4 av 5 nya jobb skapas i små företag med färre än 50 anställda.

Utredningens förslag skulle leda till negativa effekter utanför de 400 000 som är delägare i fåmansföretag. De får återverkningar på arbetslösa, anställda och potentiella företagare, men även på Sveriges export, innovationsgrad och samhällsekonomin i stort.

Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap