podcast news play företagaren I media förmån faq

Inlaga – promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Företagarna ansluter till mycket av den tidigare framförda kritiken mot förslagen i promemorian. Vi förordar att EBITDA bör ligga till grund för avdragsmöjligheterna och att 30 procent ska vara nivån på begränsningen.

Företagarna är kritiska till bl.a. de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglernas rättsosäkerhet, avsaknaden av småföretagsperspektiv, begränsningarna av förenklingsregeln och möjligheten att rulla underskott över tid, samt till hur promemorian tagits fram, med begränsad medverkan av utomstående berörda aktörer och expertis.

Vi vill framhålla värdet av att Sveriges regler och nivåer inte avviker påtagligt från motsvarande i våra viktiga konkurrent- och handelsländer.

Läs hela inlagan här. 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.