headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Inlaga – promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

7 nov 2017
Företagarna ansluter till mycket av den tidigare framförda kritiken mot förslagen i promemorian. Vi förordar att EBITDA bör ligga till grund för avdragsmöjligheterna och att 30 procent ska vara nivån på begränsningen.

Företagarna är kritiska till bl.a. de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglernas rättsosäkerhet, avsaknaden av småföretagsperspektiv, begränsningarna av förenklingsregeln och möjligheten att rulla underskott över tid, samt till hur promemorian tagits fram, med begränsad medverkan av utomstående berörda aktörer och expertis.

Vi vill framhålla värdet av att Sveriges regler och nivåer inte avviker påtagligt från motsvarande i våra viktiga konkurrent- och handelsländer.

Läs hela inlagan här. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap