För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror - remissyttrande

Företagarna är givetvis på ett generellt plan positiva till att RUT-avdraget har utvidgats men föreslår ett helhetsgrepp om utvidgningen av RUT. Läs remissyttrandet i frågan nedan.

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget "Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror" och får anföra följande.

Regeringen föreslår att reparation och underhåll av vitvaror i bostaden ska ge skattereduktion genom så kallat RUT-avdrag. De nya reglerna föreslås börja gälla från 2017.

RUT-avdraget är en kostnadseffektiv åtgärd som redan har skapat över 10 000 vita heltidsjobb i en bransch som tidigare präglades av svartjobb. Eftersom det är vanligt med deltid kan det betyda att antalet sysselsatta är dubbelt så högt. Jobb inom RUT-sektorn har gett många personer med kort utbildning och begränsade språkkunskaper en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Samtidigt har dessa tjänster underlättat för många barnfamiljer att få vardagsbestyren att gå ihop och äldre har kunnat få hjälp med sådant som hemtjänsten inte längre har tid att göra.

Företagarna har drivit frågan om RUT-avdrag och följt den sedan införandet 2007. Vi har i årliga uppföljningar visat vilken succé det är och hur många jobb det har skapat. Senaste året har dessvärre flera tjänster skalats bort och från 2016 har taket halverats, vilket vi förstås har kritiserat.

Företagarna är givetvis på ett generellt plan positiva till att RUT-avdraget har utvidgats – även om det gäller mindre kompletteringar (trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster) och vill av principiella skäl inte motsätta sig att det nu remitterade förslaget om RUT-avdrag för reparationer av vitvaror också genomförs.

Samtidigt kan vi inte bortse från att det senaste årets många förändringar av avdraget - där flera tjänster skalats bort, taket halverats, andra tjänster föreslås tillkomma – sammantaget blir problematiska både för företagen och för köparna. Det vållar förvirring och osäkerhet och bör undvikas.

Vi ser också att det finns problem med spretiga avgränsningar mellan tjänster som omfattas respektive inte omfattas av avdraget. Dessa problem ökar för varje smal komplettering som genomförs.

"Ta ett helhetsgrepp och tillsätt utredning"

Företagarna upprepar därför sin uppmaning regeringen att ta ett helhetsgrepp och snarast tillsätta en utredning med ett brett mandat att föreslå en rejäl utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner för att skapa fler viktiga jobb.

Fler professionella tjänster som privatpersoner har råd med kan utveckla den allt viktigare tjänstesektorn och underlätta för många som kom till Sverige under det gångna året att få ett första jobb och kunna försörja sig själva.

I utredningens uppdrag bör ingå:

  • Att analysera och föreslå en omfattande breddning av RUT-avdraget. Avdraget bör inte avgränsas till enstaka tjänster och till utförande i bostaden/tomten utan omfatta i princip alla vardagsnära tjänster som en privatperson kan behöva köpa
  • Att utvidgningen bör fokusera på att öka nyföretagande och växande företag samtidigt som köparnas behov av tjänster analyseras. Bredare RUT-avdrag kan ge fler och växande företag, ökad jämställdhet, förbättrad integration, ökad användning av miljömedvetna rengöringsmedel, bättre resursanvändning genom reparation och återanvändning, höjd livskvalitet och bättre välmående bland äldre.
  • Att analysera och belysa hur RUT-avdraget kan bidra till ett bättre resursutnyttjande av exempelvis energi, vatten och kemikalier.
  • Att utredningen undersöker förutsättningen för RUT-avdraget att skapa enkla jobb för människor som står utanför arbetsmarknaden, däribland nyanlända.
  • Att belysa vilka utbildnings- och praktikinsatser som behövs för att utvidgade RUT-tjänster som också kan leda vidare till andra arbeten.
  • Att analysera hur nivån på taket i RUT-avdraget skulle kunna återställas eller höjas.
  • Att analysera hur en avgränsning kan utformas som är enklare än idag och inte utgår från enstaka tjänster och utförande i bostaden/tomten.

Läs remissvaret som pdf: Skattereduktion för rep och underhåll av vitvaror.pdf

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.