För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar: Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande

Företagarna tillstyrker Skatteverkets promemoria och anser bland annat att förslaget ökar chanserna för företagen att kunna anställa asylsökande och för asylsökande att snabbt komma i arbete.

Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande och vill lämna följande synpunkter.

 Läs remissvaret om samordningsnummer som pdf

Företagarnas kommentarer

Sverige står inför en stor möjlighet. Aldrig förr har så många människor kommit till vårt land och det i en tid när företag har stort behov av arbetskraft. Att ta emot många människor på kort tid innebär samtidigt en utmaning och för att möta den krävs att arbetsmarknaden öppnas upp för asylsökande. Gruppen asylsökande har delvis andra erfarenheter och lägre utbildningsnivå än vad vi varit vana vid i Sverige. Men många har också den kompetens som Sverige behöver.

 

Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb skapats i Sveriges småföretag och jobbtillväxten är en av de mest centrala frågorna för snabbare etablering av asylsökande och nyanlända. Asylpolitiken har en direkt påverkan på kompetensförsörjningen för Sveriges företag. Att tidigt i asylprocessen genomföra en kompetenskartläggning är viktigt för att kunna fånga upp dem som snabbt kan kliva in på arbetsmarknaden. Det handlar om människor med kompetens som företagen behöver, men också om människor med erfarenhet av entreprenörskap.

 

Ansatsen att egen försörjning genom arbete ska vara en utgångspunkt för uppehållstillstånd i Sverige förutsätter att människor ges en rimlig chans till att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och att företagen ges en rimlig chans att kunna anställa. Regler och administration kopplade till arbete för asylsökande försvårar för arbetsgivare att anställa. Systemet är administrativt betungande och komplext vilket bl.a. medför att företagare är rädda för att göra fel vilket leder till färre rekryteringar av asylsökande. Idag tvekar många arbetsgivare att anställa asylsökande då man är rädd att behöva vänta in en handläggningsprocess. En tydlig process behöver upprättas för att asylsökande snabbt ska kunna komma i arbete och för att företag ska kunna anställa, men också för att möjliggöra för asylsökande att starta företag.

 

I förslaget nämns att samordningsnummer underlättar för myndigheterna att identifiera individer och därmed säkerställa korrekt behandling samt att samordningsnumret underlättar för asylsökande att komma i arbete. Vi förutsätter att med arbete avses inte bara anställning, utan även eget företag, oavsett företagsform. Asylsökande som tilldelats samordningsnummer behöver även tilldelas AT-UND för att kunna komma i arbete samt ha möjlighet att erhålla F- eller FA-skattsedel även utan kommunplacering.

 

Det framgår inte i förslaget i vad mån samordningsnummer underlättar för asylsökande att erhålla och att använda ett bankkonto. Förutsättningen för att driva ett företag är att kunna teckna ett bankkonto med plusgiro och/eller bankgiro samt att kunna använda detta från den dag kontot registreras. Att kunna starta och använda ett bankkonto är även avgörande för den som erhåller en anställning och tecknar ett lönekonto.

 

Beträffande förslaget om samordningsnummer till asylsökande anser Företagarna:

- att förslaget ökar chanserna för företagen att kunna anställa asylsökande och för asylsökande att snabbt komma i arbete.

- att kartläggningen av asylsökandes kompetens bör påskyndas.

- att asylsökande bör tilldelas även AT-UND för att snabbt kunna komma i arbete samt för att kunna ansöka om F- eller FA-skatt.

- att asylsökande med samordningsnummer behöver kunna starta och använda bankkonton, för att kunna starta och driva företag samt ta en anställning.

- att den nya lagstiftningen bör vara på plats 1 januari 2017.

 

Företagarna tillstyrker sammantaget förslaget.

 

   
   
Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.