För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Promemorian om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer, remissyttrande

Företagarna är givetvis positiva till att produkter och råvaror används på ett effektivt och hållbart sätt. Däremot är vi tveksamma till om förslaget skulle bidra till denna målsättning.

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian och vill framföra följande.

Företagarna är givetvis positiva till att produkter och råvaror används på ett effektivt och hållbart sätt. Däremot är vi tveksamma till om förslaget skulle bidra till denna målsättning.

Företagarna konstaterar att förslagen i promemorian innefattar betydligt vidare tolkning av begreppet reparation än som framgår direkt av bilaga III och punkt 19 till EUs mervärdesskattedirektiv och tidigare svenska utredning SOU 2011:70. I bilagan framgår att reducerad skattesats får tillämpas på mindre reparationer av cyklar, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne (inbegripet lagning och ändring).

Av det remitterade förslaget har vi inte kunnat utläsa vilket stöd Finansdepartementet anser att det finns för att det skulle vara möjligt att utvidga området för att använda reducerad skattesats till samtliga reparationer, liksom åtgärder för att förebygga och förbättra dessa produkter.

Hantering av momsregler är det område som vållar företagen högst administrativa kostnader. Avgränsningar och hantering av flera olika skattesatser, innebär svårigheter och riskerar att leda till fel och sanktionsavgifter.

Genom förslaget skulle fler företagare riskera att behöva göra detta. Det gäller exempelvis företag med sko- och nyckelservice och företag som säljer tillbehör och reparerar cyklar.

Ökad administrativ börda för företagen som berörs skulle knappast leda till att de kan sänka priset på sina tjänster. Det är därmed högst tveksamt om förslagen skulle leda till ökad efterfrågan på reparationstjänster. 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.