För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Promemorian avdragsrätt vid representation, remissyttrande

"Förslaget om slopad avdragsrätt för representationsmåltider vid inkomstbeskattningen skulle drabba små företag orimligt hårt och bör inte genomföras"

Remissyttrande Promemorian avdragsrätt vid representation

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade pm och vill framföra följande.

Företagarna tillstyrker förslaget att anpassa de svenska momsreglerna avseende representation till EU-rätten.

Företagarna avstyrker förslaget om slopad avdragsrätt för representationsmåltider vid inkomstbeskattningen.

Sammantaget innebär förslagen en nettoökning av samhällets skatteintäkter med 0,98 miljarder kronor, eller annorlunda uttryckt, en kostnadsökning för företagen på närmare 1 miljard kronor.

De svenska reglerna om avdrag för moms på representation har begränsats flera gånger sedan Sverige blev medlem i EU. Sedan Kammarrätten i Göteborg 2013 slog fast att momsbegränsningar efter inträdet i EU 1995, har Skatteverket genom flera ställningstaganden redogjort för sin syn på flera alternativa sätt att beräkna momsavdraget. Det har lett till skillnader i avdragsrätten mellan inkomstskatt och flera alternativa nivåer för momsavdrag.

För att rätta till momsreglerna måste avdragsrätten återställas till minst samma nivå som vid Sveriges inträde i EU. Enligt förslaget får avdraget för moms vid representationsmåltid uppgå till högst momsen på 300 kr per person och tillfälle.

Många mindre företag väljer att sköta sin marknadsföring och försäljning genom personliga möten med representationsmåltider i stället för annonsering eller annan reklam. Förslaget om slopad avdragsrätt kommer att drabba dem som en skattehöjning.  

Särskilt gäller detta företag som inte är skattepliktiga till moms och därmed inte får något momsavdrag, samtidigt som de drabbas av slopat avdrag vid inkomstbeskattningen.

I konsekvensanalysen anges att kostnaderna för att följa reglerna kan vara relativt sett större för små företag och att ”Förenklingar av det slag som nu föreslås är därför viktiga inte minst för små företag.” (s 17) Företagarna vill i detta sammanhang understryka att även om det är angeläget med regelförenkling särskilt för små företag så är dessa företag också mycket känsliga för höjda kostnader i verksamheten.

Vidare uppges att den skattemässiga betydelsen av företagens minskade avdragsrätt för representation är begränsad. Kostnadsanalysen utgår dock endast från aktiebolagen som beräknas få en ökad bolagsskatt med 20 kronor per måltid och deltagare. Kostnadseffekterna för enskilda firmor och handelsbolag berörs överhuvudtaget inte.

Företagarna är mycket kritiska till att förslaget utmålas som en positiv förenkling för företagare, när det i själva verket innebär stora kostnadsökningar för företagen.   

Sammanfattningsvis menar Företagarna att förslaget om slopad avdragsrätt för representationsmåltider vid inkomstbeskattningen skulle drabba små företag orimligt hårt och inte bör genomföras.  

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.