För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Begränsad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017, remissyttrande

Som remissinstans har Företagarna fått möjlighet att lämna synpunkter på, och oroas av, förslaget om begränsad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Remissyttrande:

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och vill framföra följande:

Statlig inkomstskatt skulle enligt dagens regler under 2017 betalas på inkomster över 442 700 kr. Förslaget innebär nu att gränsen i stället blir 438 400 kr. I detta inkomstskikt ökar marginalskatten med 20 procentenheter.

Företagarna avstyrker förslaget som skulle leda till att omkring 1,3 miljoner personer skulle få en marginalskatt på 52 procent eller mer. Denna effekt skulle inträda för helt vanliga månadslöner på omkring 37 000 kr. Men den verkliga marginalskatten för denna stora grupp innefattar inte bara inkomstskatten utan även skattedelen av arbetsgivaravgifterna.

Negativa effekter 

Företagarna är oroade över de negativa effekter dessa samlade marginalskatter på 62 – 70 procent kommer att få. Det gäller både minskat intresse av extra arbetsinsatser, sämre avkastning på investeringar i högre utbildning men även i hög grad risken för ökat svartarbete och minskad lojalitet mot systemet.

Sverige har redan i internationell jämförelse höga marginalskatter vid låga inkomster. Detta förslag skulle ytterligare försämra konkurrenskraften vilket är allvarligt. För unga, högutbildade personer med goda möjligheter att tillgodogöra sig värdet av sin kompetens genom företagande eller anställning utomlands blir höjda marginalskatter ännu ett argument för att flytta från landet. Det finns ingen evidens för att toleransen för höga marginalskatter skulle vara högre idag än i samband med skattereformen på 1990-talet, snarare tvärtom.

Minskade inkomster för staten

Företagarna menar att förslaget i stället för en inkomstförstärkning riskerar att leda till minskade inkomster för staten när skattebetalarna anpassar sitt beteende efter de nya förutsättningarna.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.