För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet, Företagarnas remissvar

Förslaget om entreprenörsansvar och mer information om kollektivavtalsvillkor vid utstationering riskerar slå mycket hårt mot småföretagare. Skötsamma företag får ta ansvar för oseriösa, anser Företagarna i vårt remissvar.

 Företagarna har fått möjlighet att lämna sina synpunkter på tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet. Direktivets syfte är att förbättra genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet. Detta för att utstationerade arbetstagares rättigheter ska skyddas bättre samtidigt som onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster tas bort.

Här är Företagarnas remissvar i korthet:

Utredningens förslag går tvärtemot regeringens ambition att förenkla regelverket och underlätta för småföretagare. Det ska vara enkelt för företagare att göra rätt.

Förslaget riskerar att slå mycket hårt mot småföretagare. Beträffande förslaget att införa ett entreprenörsansvar anser Företagarna:
att förslaget är en överimplementering av tillämpningsdirektivet som riskerar
att snedvrida konkurrensen inom EU.
att ansvarsutkrävningen förvrids, där skötsamma företag får ta ansvaret för oseriösa företag.
att konkurrensen snedvrids

Samt att småföretagen drabbas extra hårt genom:
- en ökad ekonomisk risk
- en extra utsatt position för att drabbas av lönekrav
- en ökad svårighet för nystartade företag att få uppdrag
- att beställare avvaktar eventuella oförutsedda lönekrav innan betalning sker och därmed använder småföretag som bank.
- att småföretag får svårare att konkurrera då prisbilden kommer att höjas
- att småföretag väljs bort på grund av att de är mindre säkra betalare än större företag


Mot denna bakgrund avstyrker Företagarna förslaget att införa ett strikt entreprenörsansvar.

Läs hela remissvaret här.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.