headphones newspaper video-player

Remissyttrande Kemikalieskatt

9 jun 2015
Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier.

Företagarna anser att utredningen kraftigt har underskattat bristerna och de svårigheter som förslagen skulle medföra, särskilt för mindre företag. De bör därför inte genomföras i nuvarande utformning.

Fyra av fem jobb har de senaste 20 åren skapats i mindre företag och det är därför särskilt viktigt att nya regler är väl anpassade efter deras situation för att vara effektiva och inte lägga onödiga hinder för deras fortsatta jobbskapande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD