headphones newspaper video-player

Remissyttrande – Promemorian ”Kompletterande bestämmelser om upphandling

23 dec 2015
Företagarna yttrat sig över ett förslag om direktupphandling av koncessioner och har inga invändningar.

Vi uppskattar att det föreslås att upphandlande myndigheter/enheter ska anta riktlinjer för genomförande av sådana direktupphandlingar.

Företagarna ser vidare positivt på ett förslag om att upphandlande myndighet/enhet som inte omfattas av offentlighetsprincipen på begäran ska lämna ut en kopia av det kontrakt som har tilldelats enligt de nya upphandlingslagarna.

I yttrandet framhåller Företagarna även att det även finns behov av regler som möjliggör rättslig prövning av tidigare tilldelade koncessionsavtal.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD