podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande – Promemoria – Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Företagarna välkomnar att det införs regler som innebär att den som vidtar en stödåtgärd ska föra register över stödåtgärden och även lämna uppgifter för offentliggörande och uppföljning av stödåtgärden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Företagarna anser att det är av stor betydelse med transparens och kontroll i fråga om stödgivning, eftersom stöd till enskilda företag till sin natur kan påverka konkurrensförhållandena på marknaden. Den föreslagna regleringen omfattar såväl statliga stödgivare som stödgivare på kommunal och landstingskommunal nivå. 

Läs remissvaret via länk på denna sida.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.