podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande – Promemoria – Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Företagarna välkomnar att det införs regler som innebär att den som vidtar en stödåtgärd ska föra register över stödåtgärden och även lämna uppgifter för offentliggörande och uppföljning av stödåtgärden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Företagarna anser att det är av stor betydelse med transparens och kontroll i fråga om stödgivning, eftersom stöd till enskilda företag till sin natur kan påverka konkurrensförhållandena på marknaden. Den föreslagna regleringen omfattar såväl statliga stödgivare som stödgivare på kommunal och landstingskommunal nivå. 

Läs remissvaret via länk på denna sida.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.