För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande – Promemoria – Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Företagarna välkomnar att det införs regler som innebär att den som vidtar en stödåtgärd ska föra register över stödåtgärden och även lämna uppgifter för offentliggörande och uppföljning av stödåtgärden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Företagarna anser att det är av stor betydelse med transparens och kontroll i fråga om stödgivning, eftersom stöd till enskilda företag till sin natur kan påverka konkurrensförhållandena på marknaden. Den föreslagna regleringen omfattar såväl statliga stödgivare som stödgivare på kommunal och landstingskommunal nivå. 

Läs remissvaret via länk på denna sida.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.