headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande - Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Förslaget rör i stora delar rör verksamheten på Patent- och registreringsverket (PRV), men även andra myndigheter som kan ha betydelse för att tillvarata immateriella tillgångar. Företagarna ser bland positivt på en förlängning av systemet med s.k. "IP-checkar" och även på att anslagsfinansiering av PRV:s offentligrättsliga verksamhet.

Taggar
Riks Remiss