headphones newspaper video-player

Remissyttrande - Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

17 jul 2015
Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Förslaget rör i stora delar rör verksamheten på Patent- och registreringsverket (PRV), men även andra myndigheter som kan ha betydelse för att tillvarata immateriella tillgångar. Företagarna ser bland positivt på en förlängning av systemet med s.k. "IP-checkar" och även på att anslagsfinansiering av PRV:s offentligrättsliga verksamhet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD