För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar - ROT och RUT

Regeringens förslag att begränsa både RUT- och ROT-avdragen har knappast kunnat undgå någon. Här berättar vi mer om hur Företagarna ser på förslagen och vilka effekterna kan bli. Vi har också lämnat synpunkter i remissyttrande som du finner här bredvid.

Först vill vi än en gång slå fast att både RUT och ROT är en succé som har skapat omkring 21 000 nya vita heltidsjobb i branscher som tidigare haft stora problem med svartjobb. Många unga och nyanlända har fått sina första jobb i dessa branscher där reformerna har öppnat möjligheterna för fler att starta och utveckla sitt företag. 

För kunderna har det blivit lättare att pussla ihop förvärvsarbete med vardagens hushållsarbete och familjeliv. I slutänden får kunderna förstås högre kvalitet när ROT-arbeten sköts av proffs, med garantier och försäkringar. Med svartjobben saknas ju både kvitto och kvalitetsgarantier för kunden. Trots det har byggbranschen tidigare varit mycket utsatt för fusk. 

Många småföretag slutade att lämna offerter till privatpersoner eftersom de aldrig ledde till några uppdrag utan bara användes som jämförelse för svartjobb. Genom avdragen minskar skillnaden i kostnad och då väljer de flesta bort svartjobb. 

Allt färre tycker det är ok att anlita någon svart. Det är en viktig effekt av avdragen som även Skatteverket har uppmärksammat. Många av Företagarnas medlemmar känner lättnad över att slippa konkurrensen från personer och företag som erbjuder sig att göra arbetet ”utan kvitto”.  Detta är några av skälen till att vi tycker det är så viktigt att försvara och utveckla RUT- och ROT i stället för att skära ned och begränsa avdragen. 

Förslagen om RUT 

Här föreslår regeringen att matlagning inte längre ska ge något avdrag samtidigt som städning och rengöring begränsas till enklare åtgärder. Flyttstädning ska dock fortfarande ge avdrag. Dessutom vill regeringen sänka taket för RUT-avdrag för personer som är under 65 år till 25 000 kr. Företagarna protesterar och menar att förslaget inte bör genomföras.   

Vad regeringen egentligen vill stoppa är RUT-avdrag för rengöring av inomhuspool och för den som anlitar proffskockar och bartenders. Det är förstås mera udda åtgärder som vi inte har några särskilda invändningar mot. Problemet är den väg som regeringen föreslår. 

Det finns ingen anledning att ta bort all matlagning från RUT-avdraget. Ett bättre alternativ hade ju varit att avdraget fokuserar på det som är centrala delar av vardagligt hushållsarbete, dvs enklare matlagning, tvätt, städning och rengöring samt flyttstädning. 

Regeringen konstaterar å ena sidan att äldre ofta har högre behov av hjälp med hushållsarbete, men hindrar dem å andra sidan från att få hjälp med vardaglig matlagning.  Det är inte logiskt och behövs förstås inte heller om målet är att komma åt den som vill göra avdrag för avancerad matlagning med proffskockar eller bartenders. 

Behåll RUT-avdrag för enklare matlagning, tvätt, städning och rengöring samt flyttstädning. Företagarna menar att det inte behövs någon sänkning av taket för RUT-avdragen utan att det gemensamma taket för RUT- och ROT-avdrag på 50 000 kr ska behållas. 

Regeringens förslag är inte helt spikade än. Det blir de först i höstbudgeten. Vi hoppas att regeringen lyssnar till kritiken.   

Glöm inte att fyra av fem jobb skapas i små företag och det kan bli ännu fler. Försämrade RUT-avdrag skickar fel signaler och oroar en ganska ny bransch. Det hämmar tillväxt och utveckling.  

Förslagen om ROT

För ROT-avdraget föreslår regeringen att avdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Förra året jobbade över 68 000 företag med ROT-arbeten och över 1,1 miljoner personer köpte ROT-tjänster. Det har blivit en riktig succé både för företagande, mindre svartjobb och ökad sysselsättning. Företagarna har räknat ut att ROT-avdraget har lett till omkring 21 000 nya vita heltidsjobb. Det är några skäl för att vara rädda om denna reform. 

Regeringens förslag innebär en mycket kraftig sänkning av skatterabatten, som redan har vållat oro bland företag och kunder. Byggbranschen har länge varit hårt utsatt för fusk och svartjobb. Men genom ROT-reformen har dessa problem minskat ordentligt. Det märks på att kunderna inte längre begär att jobbet ska göras svart. Många företagare är lättade över att slippa konkurrensen från personer och företag som fuskar och som varken betalar skatter, avgifter eller tar något ansvar när något går snett. 

Om förslaget genomförs ökar kostnaderna för kunderna och då är det risk för att den goda utvecklingen bryts. Kunderna börjar än en gång överväga att få jobbet gjort utan kvitto eller försöka göra det själv. Båda alternativen slår mot sysselsättning och lönsamhet för seriösa byggföretag och är allvarligt för hela samhället. 

Oron inför försämringarna av ROT-avdragen märks direkt. Kunderna står i kö för att få sin renovering klar i år och med dagens avdrag. Trots det räknar regeringen med samma efterfrågan på ROT-tjänster nästa år. Det har vi svårt att tro på. I stället är det mer troligt att mindre byggföretag kommer att möta både ökad konkurrens från svartjobb och en vikande efterfrågan nästa år. 

Personalminskningar eller nedläggning av verksamheten och ökad acceptans för svartjobb är långt ifrån den utveckling Sverige behöver. Som alltid är de mindre företagen mest sårbara och skulle drabbas först. Men det är ett samhällsproblem. Fyra av fem nya jobb har de senaste 20 åren skapats i små företag. Vi har bland Europas äldsta företagare i Sverige. Utan goda framtidsutsikter för företagen är det färre som vågar starta och utveckla sina företag. Därför är det viktigt att försvara och behålla ROT-avdraget. 

Regeringen hänvisar till att det ROT-avdrag som fanns på 1990-talet var just 30 procent och menar att det inte borde vara något problem att sänka till denna nivå. Resonemanget håller förstås inte alls. Det är en sak att införa ett avdrag på 30 procent, dvs ett lyft från noll till 30. Effekterna av att nästan halvera ett avdrag från en etablerad nivå på 50 till 30 procent kommer inte att gå spårlöst förbi. 

Ett annat sätt att visa effekterna av den försämring som föreslås är att utgå från kundens perspektiv. Den som har 25 000 kr att spendera på ommålning av huset (50 000 kr före ROT-avdrag) skulle nästa år finna att pengarna bara räcker till att måla knappt tre av husets fyra sidor (36 000 kr före ROT-avdrag). Utan överdrift vågar vi påstå att den effekten av regeringens förslag skulle bli väldigt tydlig.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.