podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissvar - omarbetat förslag om ny Patent- och marknadsdomstol

Ett omarbetat förslag till en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål har presenterats av Justitiedepartementet. 

Ett omarbetat förslag till en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål har presenterats av Justitiedepartementet.

Företagarna uppskattar att departementet har tagit intryck av våra och andras tidigare remissynpunkter och finner att detta har lett till flera betydelsefulla förbättringar av förslaget.

Vi kan dock konstatera att förslaget även innehåller mycket viktiga delar som fortfarande kan förbättras avsevärt, vilket närmare redogörs för i yttrandet.

Företagarna har tidigare gett ett remissvar: Läs det här! 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.