podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissvar - omarbetat förslag om ny Patent- och marknadsdomstol

Ett omarbetat förslag till en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål har presenterats av Justitiedepartementet. 

Ett omarbetat förslag till en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål har presenterats av Justitiedepartementet.

Företagarna uppskattar att departementet har tagit intryck av våra och andras tidigare remissynpunkter och finner att detta har lett till flera betydelsefulla förbättringar av förslaget.

Vi kan dock konstatera att förslaget även innehåller mycket viktiga delar som fortfarande kan förbättras avsevärt, vilket närmare redogörs för i yttrandet.

Företagarna har tidigare gett ett remissvar: Läs det här! 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.