headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissvar - omarbetat förslag om ny Patent- och marknadsdomstol

24 mar 2015
Ett omarbetat förslag till en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål har presenterats av Justitiedepartementet. 

Ett omarbetat förslag till en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål har presenterats av Justitiedepartementet.

Företagarna uppskattar att departementet har tagit intryck av våra och andras tidigare remissynpunkter och finner att detta har lett till flera betydelsefulla förbättringar av förslaget.

Vi kan dock konstatera att förslaget även innehåller mycket viktiga delar som fortfarande kan förbättras avsevärt, vilket närmare redogörs för i yttrandet.

Företagarna har tidigare gett ett remissvar: Läs det här! 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap