För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar - Mer trygghet och bättre försäkring

Företagarna har lämnat synpunkter på den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande "Mer trygghet och bättre försäkring". Trots den omfångsrika utredningen innehåller betänkandet få konkreta förslag.

Ett socialförsäkringssystem som är hållbart och har stöd av en bred parlamentarisk majoritet är nödvändigt. En förändrad arbetsmarknad skapar nya utmaningar för socialförsäkringssystemet. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tar upp välkomna men otillräckliga förslag på framtidens utmaningar.

En stark tilltro till socialförsäkringarna är avgörande för att fler småföretag ska startas och att fler jobb ska skapas. Trots detta utgår kommitténs förslag från en anställningsnorm. Det underlättar inte för småföretagare och uppmuntrar inte för att nya företag ska startas.

Nytt inkomstunderlag

Företagarna ser positivt på kommitténs förslag om ett nytt inkomstunderlag för ersättning för exempelvis sjuk- och föräldrapenning. Förslaget innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ersätts med en ny ersättningsgrundande inkomst (EGI). EGI ska baseras på faktiskt intjänande inkomster. På detta sätt kommer småföretagare exempelvis inte att behöva argumentera för sin SGI gentemot Försäkringskassan. Istället kommer det att vara enklare att förutse sin ersättning baserat på uppgifterna från lönekuvertet.

För att få underlag till EGI föreslår utredningen att arbetsgivare varje månad rapporterar in inkomstuppgifter för anställda. Detta innebär givetvis att arbetsbelastningen för småföretagare ökar. Företagarna ser att det kan finnas ett behov av insamlandet av uppgifter men vill betona att det är fler uppgifter som ska lämnas av företagare och att det därmed innebär en ökad administrativ börda. Det rimmar illa med regeringens regelförenklingsarbete.

Bättre försäkringsskydd

Utredningen föreslår att försäkringsskyddet för företagare med aktiebolag förbättras under ett uppbyggnadsskede. Att starta en egen näringsverksamhet är ofta förknippat med en stor ekonomisk risk för den enskilde, och alla företag konfronteras med motgångar vid uppstarten. Av den anledningen välkomnar Företagarna kommitténs föreslagna regler för uppbyggnadsskede för att reducera den ekomiska risken vid exempelvis sjukdomsfall eller en bättre föräldrapenning.

Rehabilitering och sjukskrivning

Frågan om rehabilitering och en snabbare återgång i arbete vid sjukskrivning upptar en stor del av utredningen som också poängterar att det är av särskild vikt att mindre arbetsgivare får bättre möjlighet att ge stöd till sina anställda. Företagarna vill föra fram att arbetsgivares ansvar för åtgärder för återgång i arbete har två huvudsakliga utmaningar; dels utmaningen att anpassa arbete för anställda; och dels utmaningen att vara ansvarig för sin egen rehabilitering. Kommittén hanterar inte någon av dessa utmaningar. Det är givetvis välkommet att kommittén lägger särskild vikt vi att mindre arbetsgivare ska kunna ge stöd till sina anställda, men att kommittén vill bjuda in arbetsmarknadens parter trots att en minoritet av småföretagare är anslutna till en arbetsgivarorganisation missar fullständigt målet.

Förslaget innehåller goda ansatser för en trygg försäkring. Nu återstår det att se om förslagen kan vara en utgångspunkt för det långsiktigt hållbara socialförsäkringssystem som behövs.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.