För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Konsumentskydd vid telefonförsäljning, Företagarnas remissvar

Företagarna kan acceptera reformer i syfte att stärka skyddet vid telefonförsäljning.
Telefonförsäljning remiss

Utredningen "Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)" konstaterar att det finns ett betydande missnöje och kvarvarande problem bland konsumenter när det gäller telefonförsäljning. Oroväckande, anser Företagarna, eftersom försäljning via telefon i sig är ett effektivt, snabbt och billigt sätt för företagen att nå kunder på.

Skriftlighetskrav mot konsumenter

Företagarna värnar väl fungerande marknader där det råder god balans mellan näringsidkares och konsumenters intressen. Andra, mindre ingripande, åtgärder har inte visat sig kunna råda bot på situationen. Företagarna kan därför acceptera att det införs ett skriftlighetskrav när företag på eget initiativ kontaktar konsumenter i försäljningssyfte.

Utredningens förslag innebär att näringsidkaren ska bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Företagarna bedömer att den skriftliga kommunikationen kan skapa ökad insikt och minskad oklarhet inför och efter avtals ingående.

Detta kan i sig medföra ökat förtroende från konsumenternas sida till telefonförsäljning, vilket på sikt kan innebära ökade affärsmöjligheter för företagen via denna försäljningskanal. Enligt utredningsförslaget ska den bekräftande kommunikationen mellan näringsidkaren och konsumenten ske via vanligt brev, e-postmeddelande eller sms. Under förutsättning att samtliga dessa allmänt tillgängliga kommunikationsmedel tillåts kan Företagarna acceptera förslaget.

Nix för småföretag bör överlåtas till näringslivet att förhandla

I fråga om telefonförsäljning riktad mot småföretagare konstaterar Företagarna att det även finns småföretagare som upplever problem. I denna fråga anser Företagarna att det är lämpligt att – som utredningen föreslår - överlåta till näringslivets parter att se om det finns förutsättningar att utveckla ett ändamålsenligt system som gör det möjligt för småföretagare att genom registrering spärra sina telefoner mot säljsamtal.

Företagarna instämmer i utredningens bedömning att det föreslagna skriftlighetskravet inte bör gälla vid telefonförsäljning riktad till småföretagare. Ett skriftlighetskrav är, enligt Företagarna, ett stort steg som man inte bör ta om andra, mindre ingripande, lösningar är möjliga.

Läs hela remissvaret här!

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.