För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Företagarna har lämnat synpunkter på ett förslag till förändrade regler vid prövning av så kallade interimistiska yrkanden vid överklagande av offentliga upphandlingar. <br > <br> Bakgrunden är att välbehövliga asylboenden står tomma i väntan på att upphandlingar ska bli klara.

Företagarna har yttrat sig över ett förslag till förändrade regler vid prövning av interimistiska yrkanden vid överklagande av offentlig upphandlingar.

Lagförslaget har lagts i ljuset av uppkomna situationer där upphandlingar av boenden och mat till asylsökande har stoppats upp. Något som Migrationsverket menar har försvårat deras arbete med att förse asylsökande med mat och boende.

Företagarna har förståelse för myndigheternas behov av att kunna hantera det kraftigt ökade behovet av boenden och mat åt asylsökande. Vi anser dock att frågan om att genomföra den föreslagna lagändringen är förhastad.

Redan de nu gällande reglerna ger möjlighet att uppnå sådana effekter som eftersträvas med den föreslagna ändringen.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.