headphones newspaper video-player

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Företagarna har lämnat synpunkter på ett förslag till förändrade regler vid prövning av så kallade interimistiska yrkanden vid överklagande av offentliga upphandlingar. <br > <br> Bakgrunden är att välbehövliga asylboenden står tomma i väntan på att upphandlingar ska bli klara.

Företagarna har yttrat sig över ett förslag till förändrade regler vid prövning av interimistiska yrkanden vid överklagande av offentlig upphandlingar.

Lagförslaget har lagts i ljuset av uppkomna situationer där upphandlingar av boenden och mat till asylsökande har stoppats upp. Något som Migrationsverket menar har försvårat deras arbete med att förse asylsökande med mat och boende.

Företagarna har förståelse för myndigheternas behov av att kunna hantera det kraftigt ökade behovet av boenden och mat åt asylsökande. Vi anser dock att frågan om att genomföra den föreslagna lagändringen är förhastad.

Redan de nu gällande reglerna ger möjlighet att uppnå sådana effekter som eftersträvas med den föreslagna ändringen.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.