headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande senare delen av SOU 2013:62 om andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet

23 jan 2014
Företagarna som fått möjlighet att yttra sig över förslagen väljer att fokusera på förslagen rörande ersättning för kostnad för ombud, biträde och utredning respektive tredjemanskontroll i skatteärenden och skattemål. Sammanfattningsvis anser Företagarna inte att förslagen är tillräckligt långtgående för att garantera den enskildes rättssäkerhet i skatteförfarandet.
Företagarna är kritiska mot att förslagen är långt ifrån tillräckliga. Vi saknar bland annat en rätt till ersättning för alla kostnader i skattemål när man vinner mot Skatteverket

-Företagarna är kritiska mot att förslagen är långt ifrån tillräckliga. Vi saknar bland annat en rätt till ersättning för alla kostnader i skattemål när man vinner mot Skatteverket och anser inte att sk generella tredjemanskontroller bör vara tillåtna, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch. Rättssäkerheten är mycket viktig och arbetet med att stärka den behöver intensifieras.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap