För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande Promemoria: Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Promemorian innehåller ett antal förslag till skattehöjningar för att finansiera andra satsningar inför budgetpropositionen för 2015 och Företagarna har valt att fokusera på de områden som bedöms mest relevanta för de mindre företagen.

 

Företagarna välkomnar förslaget om höjning av beloppsgränsen för att få använda förenklad faktura enligt momslagen till 4 000 kr inklusive moms. Företagarna har länge drivit detta förslag.

 

Företagarna välkomnar förslaget om höjning av beloppsgränsen för att få använda förenklad faktura enligt momslagen till 4 000 kr inklusive moms. Företagarna har länge drivit detta förslag.

Vi har också funnit några förslag i promemorian som vi inte anser balanserade utifrån ett småföretagsperspektiv.

rslagen om höjd fordonsskatt och om slopade mervärdesskattegrupper riskerar att direkt eller indirekt leda till negativa effekter för små företag med verksamhet utanför tätorter. Det är mycket angeläget att skattereglerna inte leder till höjda kostnader som ytterligare försvårar för småföretag som är verksamma på landsbygden. Sådana företag har ofta omfattande transportbehov och behov av flera fordon men samtidigt låga vinstmarginaler och därmed svårare att finansiera ett snabbt byte till nya och miljömässigt effektivare bilar. Företagarna efterlyser en analys av dessa effekter och om den sammantagna effekten är omfattande förslag på hur effekterna skulle kunna mildras för denna grupp.   

Förslaget om slopad gruppregistrering kan, att döma av kommentarer från oberoende sparbanker och Länsförsäkringar Bank indirekt komma att drabba mindre företag på landsbygden. En så kallad momsgrupp består ofta av bank- och försäkringsföretag som inte är skattskyldiga till moms samt ett eller flera momsskyldiga företag. De behöver då inte debitera moms på affärer inom momsgruppen. Om möjligheten till gruppregistrering försvinner drabbas dessa banker av högre kostnader för moms som inte får dras av. Om detta skulle leda till att lokala bankkontor läggs ned drabbar detta ytterst de små företagen som blir utan bankservice och får svårare att hantera dagskassor och andra bankaffärer som inte kan skötas digitalt. Företagarna anser att denna typ av effekter av förslaget borde belysas och analyseras i konsekvensanalysen och att möjligheten att välja ett alternativ med mindre negativa effekter borde övervägas.

Läs remissyttrandet.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.