För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remiss av återrapportering enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 och 2009, ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” och ”Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad”

Regeringen anser att biogasen har möjlighet att utgöra en viktig del i energiomställningen till ett förnybart energisystem. Den bör i första hand ersätta kol och olja snarare än naturgas då dess miljöpåverkan från förbränning är mindre.

Potentialen för biogasproduktion i Sverige bedöms vida överstiga Sveriges förbrukning, vilket innebär att vi förutom miljöfördelar skulle få en ny affärsmöjlighet för biogasproducenter genom möjligheten till biogasexport.

Mot bakgrund av att det är önskvärt med en ökad andel biogas på naturgasnätet har regeringen gett Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att analysera förutsättningarna för detta.

 

Ladda hem remissyttrandet

Biogasremisser EI2010 17 och EI R2009 12

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.