headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remiss av återrapportering enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 och 2009, ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” och ”Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad”

9 jun 2011
Regeringen anser att biogasen har möjlighet att utgöra en viktig del i energiomställningen till ett förnybart energisystem. Den bör i första hand ersätta kol och olja snarare än naturgas då dess miljöpåverkan från förbränning är mindre.

Potentialen för biogasproduktion i Sverige bedöms vida överstiga Sveriges förbrukning, vilket innebär att vi förutom miljöfördelar skulle få en ny affärsmöjlighet för biogasproducenter genom möjligheten till biogasexport.

Mot bakgrund av att det är önskvärt med en ökad andel biogas på naturgasnätet har regeringen gett Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att analysera förutsättningarna för detta.

 

Ladda hem remissyttrandet

Biogasremisser EI2010 17 och EI R2009 12

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap