För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Övervakning och transparens på elmarknaden

Med anledning av att Sverige även denna vinter upplevt produktionsbortfall inom elproduktionen, med stigande priser som följd, och de risker vi vet finns med samägd kärnkraft välkomnar Företagarna regeringens beslut att ge Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att analysera övervakning och transparens på elmarknaden.

EI konstaterar att det råder en förtroendekris på den svenska elmarknaden och lägger fram ett antal förslag som syftar till att skapa ett bättre förtroende, bland annat genom ökad transparens. Företagarna välkomnar visserligen förslagen men anser att de inte är tillräckligt resoluta. Vi tror det behövs ett än mer kraftfullt agerande för att komma tillrätta med de brister vi ser på dagens elmarknad. Bland annat efterfrågar Företagarna en bättre översyn av elnätsbolagen, då de utgör naturliga monopol.

Bland svenska småföretagare finns en stor oro då osäkerheten om framtida elproduktion, och därmed konkurrenskraftiga priser, är stor. Det vi nu ser ske är att investeringar, pga. osäkerheten, görs utomlands och att småföretagen tvingas kompensera höga energikostnader genom att dra ned på antalet anställda. Det är givetvis negativt för svensk tillväxt och jobbskapande, speciellt med tanke på att över 99 procent av landets företag är små samt att det är dessa som drar svensk tillväxt och sysselsättning, och vars betydelse kommer att öka ytterligare framöver.

 

Ladda hem remissyttrandet

Energimarknadsinspektionens rapport Övervakning och transparens på elmarknaden

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.