För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Grönbok om mervärdesskattens framtid

Mervärdesskatten har funnits inom EU under cirka 40 år och det är på tiden att det görs en ordentlig och kritisk granskning av systemet. Kommissionen har nu tagit initiativ till en bred diskussion om utformningen av framtidens momssystem. I Företagarnas remissvar pekar vi särskilt på att momsreglerna är mycket komplexa och drabbar företagen med en stor regelbörda. Det gäller särskilt småföretagen.

Reglerna borde utgå från situationen för de små företagen som måste hantera momsen i sin dagliga verksamhet men inte har råd att anlita experthjälp. Minsta tobaksaffär eller turistföretag kan tvingas hantera tre olika momssatser. Momsen är en konsumtionsskatt men det är företagen som tvingas göra en tung insats som oavlönade uppbördsmän åt staten. Och de riskerar att drabbas ekonomiskt vid felbedömningar som ytterst beror på brister i det komplexa systemet. Visst förekommer det momsbedrägerier men insatserna bör riktas mot dessa i stället för att införa tätare rapporteringskrav som drabbar alla seriösa företag men knappast bedragarna.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar Grönbok om mervärdesskattens framtid

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.