För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor

Företagarna välkomnar slopad revisionsplikt men upprörs av signaler om misstro mot småföretagen. Förslaget om skattehöjningar ”för säkerhets skull” bör inte genomföras.

Företagarna har fått rubricerade förslag på remiss och får lämna följande kommentarer.

Förslaget innebär en höjning av fastighetsskatten för vattenkraftverk och en höjning av stämpelskatten för juridiska personers köp av fastigheter, med 1,1 mdr kr. Som skäl för dessa skattehöjningar anges att de skulle behövas för att bidra till finansieringen av slopad revisionsplikt.

Företagarna är starkt kritiska till förslaget. Finansdepartementet har inte presenterat något underlag för uppgiften att slopad revisionsplikt enligt lagrådsremissen skulle leda till en minskning av skatteintäkterna. Skattehöjningarna innebär en omotiverad överfinansiering och bör inte genomföras.

Detta förslag i kombination med nya uppgiftskrav på alla företagare och nya instrument för Skatteverket att kontrollera dem signalerar en mycket tydlig misstro mot småföretag som är upprörande. Det går tvärt emot den Företagarlinje som behövs för att klara sysselsättning och tillväxt.

Nästan alla andra EU-länder har slopat revisionsplikten för mindre bolag. Danmark har i den utvärdering som presenterades i höstas konstaterat att reformen inte innebar problem och det finns nu politisk enighet om att höja gränserna så att fler bolag ska kunna välja bort revision. Det hade givetvis inte skett om reformen hade lett till minskade skatteintäkter. Det finns ingen grund för antagandet att svenska bolag skulle uppföra sig annorlunda än danska i detta sammanhang.

Vi anser att de svenska gränserna för slopande av revisionsplikten borde ha varit högre men förutsätter att reformen kommer att följas upp och utvärderas så att gränserna kan höjas. Det remitterade förslaget om skattehöjningar är dock inte underbyggt av trovärdiga beräkningar. Antagandet om minskade skatteintäkter motsägs också av utvecklingen i grannländerna. Vi avstyrker därför förslaget.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar vissa fastighets och stämpelskattefrågor

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.