För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

”Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Fortsatt Europeisk harmonisering”, SOU 2010:30

I juni 2009 antogs det tredje energimarknadspaketet i EU. I betänkandet ges förslag på hur detta paket ska införas i det svenska regelverket. Syftet med paketet är att skapa en gemensam inre marknad för el och naturgas.

Ett harmoniserat regelverk förväntas främja utvecklingen av gränsöverskridande handel och effektivt fungerande konkurrens på el och naturgasmarknaderna. Det är uppenbart att utredningens förslag kommer att påverka företag inom olika delar av el- respektive gasmarknaderna på ett antal olika sätt.

Företagarna betonar att målsättningen vid implementering av direktiven måste vara att begränsa den administrativa bördan som läggs på företagen, och undvika så kallad goldplating.

 

Ladda hem remissyttrandet

Inre marknadspaketet för el och naturgas

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.