podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

”Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Fortsatt Europeisk harmonisering”, SOU 2010:30

I juni 2009 antogs det tredje energimarknadspaketet i EU. I betänkandet ges förslag på hur detta paket ska införas i det svenska regelverket. Syftet med paketet är att skapa en gemensam inre marknad för el och naturgas.

Ett harmoniserat regelverk förväntas främja utvecklingen av gränsöverskridande handel och effektivt fungerande konkurrens på el och naturgasmarknaderna. Det är uppenbart att utredningens förslag kommer att påverka företag inom olika delar av el- respektive gasmarknaderna på ett antal olika sätt.

Företagarna betonar att målsättningen vid implementering av direktiven måste vara att begränsa den administrativa bördan som läggs på företagen, och undvika så kallad goldplating.

 

Ladda hem remissyttrandet

Inre marknadspaketet för el och naturgas

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.