headphones newspaper video-player

Nedsättning av egenavgifter

Förslaget ger avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget men högst 10 000 kr per år för egenföretagare och fysiska personer som driver handelsbolag. Företagarna välkomnar sänkta kostnader för de företagare som omfattas.

Avdraget borde dock vara högre och omfatta alla företagsformer. För att få avdraget måste företagaren ha ett avgiftsunderlag över 40 000 kr. För att undvika marginaleffekter vid lägre inkomster anser Företagarna att det ska räcka att underlaget når denna gräns antingen för beskattningsåret eller för året innan.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar nedsatta egenavgifter

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.