podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Nedsättning av egenavgifter

Förslaget ger avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget men högst 10 000 kr per år för egenföretagare och fysiska personer som driver handelsbolag. Företagarna välkomnar sänkta kostnader för de företagare som omfattas.

Avdraget borde dock vara högre och omfatta alla företagsformer. För att få avdraget måste företagaren ha ett avgiftsunderlag över 40 000 kr. För att undvika marginaleffekter vid lägre inkomster anser Företagarna att det ska räcka att underlaget når denna gräns antingen för beskattningsåret eller för året innan.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar nedsatta egenavgifter

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.