headphones newspaper video-player

Metria- förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Företagarna ställer sig positiva till förslaget om att bolagisera större delen av Lantmäteriets konkurrensutsatta verksamhet som bedrivs av Metria. Genom bolagisering skapas bättre förutsättningar för en effektiv konkurrens och resursanvändning.

En övergång från affärsdrivande enhet vid en myndighet till ett aktiebolag kan antas bidra till högre kostnadseffektivitet. Dessutom blir statens roll som beställare respektive utförare tydligare. Det är skäl nog att även överväga en bolagisering av andra myndigheter som bedriver näringsverksamhet på konkurrensmarknader.

 

Ladda hem remissyttrandet

Metria- förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.