För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Metria- förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Företagarna ställer sig positiva till förslaget om att bolagisera större delen av Lantmäteriets konkurrensutsatta verksamhet som bedrivs av Metria. Genom bolagisering skapas bättre förutsättningar för en effektiv konkurrens och resursanvändning.

En övergång från affärsdrivande enhet vid en myndighet till ett aktiebolag kan antas bidra till högre kostnadseffektivitet. Dessutom blir statens roll som beställare respektive utförare tydligare. Det är skäl nog att även överväga en bolagisering av andra myndigheter som bedriver näringsverksamhet på konkurrensmarknader.

 

Ladda hem remissyttrandet

Metria- förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.