För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Mervärdesskatt D2 2009:58

Utredningen handlar både om moms i den ideella sektorn och om moms vid uthyrning av lokaler. För företagen innebär förslaget obligatorisk momsplikt för fastighetsupplåtelser utom bostäder och att det införs en omsättningströskel på 250 000 kr.

Omsättning inom landet under denna gräns föreslås bli momsfri. Tyvärr saknas både internationella jämförelser och analyser av tidigare utredningar i Sverige inom området. Förslagens konsekvenser är bristfälliga och tar inte alls sikte på företagen utan har fokus på den ideella sektorn. Företagarna avstyrker förslaget och anser att ett eventuellt småföretagsundantag är en så genomgripande förändring att det behöver utredas och analyseras ordentligt innan det går att ta ställning.

Företagarna lämnade tillsammans med Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Stockholms Handelskammare våren 2008 in ett förslag om enklare hyresmoms.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar mervärdesskatt Ds 2009_58

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.