podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Mervärdesskatt D2 2009:58

Utredningen handlar både om moms i den ideella sektorn och om moms vid uthyrning av lokaler. För företagen innebär förslaget obligatorisk momsplikt för fastighetsupplåtelser utom bostäder och att det införs en omsättningströskel på 250 000 kr.

Omsättning inom landet under denna gräns föreslås bli momsfri. Tyvärr saknas både internationella jämförelser och analyser av tidigare utredningar i Sverige inom området. Förslagens konsekvenser är bristfälliga och tar inte alls sikte på företagen utan har fokus på den ideella sektorn. Företagarna avstyrker förslaget och anser att ett eventuellt småföretagsundantag är en så genomgripande förändring att det behöver utredas och analyseras ordentligt innan det går att ta ställning.

Företagarna lämnade tillsammans med Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Stockholms Handelskammare våren 2008 in ett förslag om enklare hyresmoms.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar mervärdesskatt Ds 2009_58

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.