headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Förslag till tillämpningsföreskrifter för momsdirektivet

3 mar 2010
Företagarna är kritiska till förslaget till tillämpningsföreskrifter för momsdirektivet. Förslaget kommer väldigt sent eftersom reglerna började gälla redan vid årsskiftet och föreskrifterna ännu inte är färdiga. Förslaget ställer också oproportionerligt höga krav på att leverantören ska kontrollera köparen vid handel mellan EU-länder.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap