headphones newspaper video-player

Förlängning av tillfälliga skatteanstånd

14 jan 2010
Förlängda skatteanstånd helt nödvändigt för att undvika onödiga konkurser. Företagarna har uppvaktat Skatteutskottet om detta och välkomnar nu förslaget. Det ska vara en tillfällig lösning. Men avvecklingen får inte ske så snabbt att hela syftet förfelas. Anstånden bör därför få betalas med hälften i januari och hälften i juli 2011.

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar förlängda anstånd

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD