headphones newspaper video-player

Ett steg närmare frivillig revision

Företagarna välkomnar att reformen nu kommit närmare ett genomförande men anser inte att de nya lösningar som föreslås är genomtänkta.

Det nya förslaget innebär en "opt-out-lösning" där varje bolag som vill avskaffa revision måste hålla bolagsstämma. Dessutom föreslås att bolagen ska ange i bolagsordningen att de inte ska ha revision. Det nya förslaget skulle innebära mer krångel för bolagen. Dessutom är det onaturligt att bolagsordningen ska innehålla vad som inte ska gälla för företaget.

Förvirringen skulle ytterligare öka eftersom bolagen trots en sådan regel i bolagsordningen ändå skulle kunna utse revisor. Fortfarande saknas politisk enighet om centrala delar som gränsvärden och eventuellt ökade uppgiftskrav på bolagen innan en frivillig revision kan bli verklighet. Vi understryker hur viktigt det är att vi snabbt får se helheten.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar revisionsplikt

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.