För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Energimarknadsinspektionen angående elavbrott

Energimarknadsinspektionen föreslår en ny metod för reglering av elnätföretagens nättariffer. Även kortare elavbrott än tolv timmar ska kunna kompenseras. Företagarna är positiva men anser att elnätsföretagens administrativa börda bör göras så liten som möjligt för att undvika ökade elkostnader för slutkund.

STEMFS 2007:7 föreskrifter ger bestämmelser om elnätsföretagens skyldigheter att rapportera elavbrott, för att en bedömning av leveranskvalitet ska kunna ske. Sedan föreskrifterna beslutades har förändringar skett inom området tariffreglering, vilket innebär att elnätsföretagens nättariffer - så kallade intäktsramar - kommer att regleras enligt en ny metod.

I den nya metoden ska hänsyn tas till "kvaliteten", vilket innebär att bland annat elavbrotten kan komma att påverka nätföretagens intäkter. Av den anledningen avser Energimarknadsinspektionen göra en ändring av STEMFS-föreskrifterna som bland annat innebär att avbrott från eller längre än tolv timmar måste redovisas separat. Ytterligare några ändringar av föreskrifterna behöver göras så att skillnaderna mellan nuvarande och planerade inrapporteringsrutiner korrigeras.

Företagarna är positiva till att även kortare elavbrott än tolv timmar ska kunna kompenseras då alla elavbrott, oavsett längd, kan innebära stora ekonomiska förluster för företagen. Elnätsföretagens administrativa börda bör däremot göras så liten som möjligt för att undvika ökade elkostnader för slutkund.

Av den anledningen stödjer vi den föreslagna ändringen, som innebär att inrapporteringen av uppgifter om avbrott ska kunna göras gemensamt med de uppgifter som krävs enligt nuvarande föreskrifter. Dubbelrapportering måste enligt Företagarna undvikas och de administrativa kostnaderna ska hållas på ett minimum.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar Energimarknadsinspektionen angående elavbrott

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.