För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Betänkandet Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (SOU 2010:13)

Företagarna har avstått från att kommentera detaljer i ett lagförslag om implementering av EG-direktivet om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet. Företagarna ställer sig dock allmänt positiva till att direktivet implementeras, eftersom vi anser att all offentlig anskaffning av varor och tjänster bör konkurrensutsättas.

Företagarna har fått rubricerade betänkande på remiss och får med anledning härav anföra följande.

Försvars- och säkerhetsupphandlingsutredningen har haft i uppdrag att föreslå lagregler för implementering av det bakomliggande EG-direktivet om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG). Det presenterade betänkandet innehåller förslag till en sådan implementering.

Företagarna avstår från att kommentera detaljer i lagstiftningsförslaget. Vi vill dock allmänt framhålla att vi ställer oss positiva till att direktivet nu implementeras, eftersom det är Företagarnas uppfattning att all offentlig anskaffning av varor och tjänster bör konkurrensutsättas.

 

Ladda hem remissyttrandet

Upphandling på försvarsområdet

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.