podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Betänkandet ”Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

E-offentlighetskommittén anser att det på sikt bör införas en skyldighet för myndigheter att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form, men bedömer att det först krävs en genomgång av alla registerförfattningar. Under mellantiden föreslås en lagregel om att sådant utlämnande ska ske om det inte är olämpligt. Företagarna har inte haft några invändningar emot detta.

Företagarna har fått rubricerat betänkande på remiss och får med anledning härav framföra följande.

E-offentlighetskommittén har haft i uppdrag att överväga om det i vanlig lag bör införas en skyldighet för myndigheter att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form. Kommittén anser att en sådan skyldighet på sikt bör införas, men att det först krävs en genomgång av alla registerförfattningar. Under mellantiden föreslås en lagregel om att sådant utlämnande ska ske om det inte är olämpligt. Kommittén anser att rätten att få ut allmänna handlingar ska vara frikopplad från frågan om vad mottagaren senare gör med handlingen, varför kommittén inte finner skäl att överväga tekniska begränsningar vad beträffar möjligheten att bearbeta innehållet i en utlämnad handling.

Företagarna har inga invändningar emot kommitténs förslag och bedömningar.

 

Ladda hem remissyttrandet

Allmänna handlingar i elektronisk form

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.