För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Var tredje småföretag räknar med minskad omsättning

Småföretagen räknar inte med något snabb återhämtning under prognosperioden.

Småföretagens omsättning under det senaste året visar på en god tillväxt även om nettotalet sjönk marginellt jämfört med i fjol. Nära hälften av småföretagen har under de senaste tolv månaderna uppvisat en ökad omsättning, samtidigt som var femte företag anser att den har minskat. Detta ger ett preliminärt nettotal på 28, i fjol var nettotalet 29. Även om nedgången är begränsad är utfallet något svagare än vad företagen förväntade sig förra året. Då var prognosen ett nettotaI på 33.

figur4 Omsättning.png

Coronakrisen har på kort tid lett till en kraftigt minskad efterfrågan på många företags varor och tjänster. Detta avspeglas också i företagens prognoser för omsättningsutvecklingen under kommande tolv månader. Knappt vart tredje företag (30 procent) tror att omsättningen kommer att öka, samtidigt som ungefär lika många (31 procent) förväntar sig att den minskar under det närmsta året. Detta resulterar i ett förväntat nettotal på -1, vilket kan tolkas som att småföretagen inte räknar med något snabb återhämtning under prognosperioden. En sådan förväntad utveckling skulle innebära historiskt låg omsättningstillväxt, i nivå med nettotalen vid tidigare finanskriser.      

Gå till nästa kapitel: Om Småföretagsbarometern