För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Sysselsättningstillväxten stannar av

Allt mer pessimistiska sysselsättningsplaner under undersökningsperioden.

Innan coronapandemin slog till uppvisade småföretagen en stigande sysselsättning. Preliminära nettotalet för sysselsättningen under de gånga tolv månaderna noterades till 7 vilket är en oförändrad nivå jämfört med fjolårets Småföretagsbarometer. Däremot är utfallet betydligt lägre än vad företagen förväntade sig i fjolårets rapport då nettotalet noterades till 18.

figur2 sysselsättning.png

Småföretagens sysselsättningsplaner blev allt mer pessimistiska under loppet av mars månad i samband med att coronakrisen fördjupades. En märkbar förändring i företagens planer skedde mellan vecka 11 och vecka 12. Då var andelen företag som tror på en minskad personalstyrka under kommande tolv månader större än andelen företag som tror att personalstyrkan ska öka. Den negativa utvecklingen fortsatte under vecka 13, vilket är den sista veckan som de preliminära resultaten baseras på.

Sammantaget sjönk nettotalet för sysselsättningsprognosen för de kommande tolv månaderna till 1. 14 procent av företagen tror att personalstyrkan kommer att öka, medan 13 procent tror att den kommer att minska.

Gå till nästa kapitel: Kraftig nedgång i orderingången förutspås