podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Kraftig nedgång i orderingången förutspås

Om prognosen stämmer innebär det att företagens orderingång hamnar på en lägre nivå än vid finanskrisen 2008–2009.

Det preliminära resultatet för företagens orderingång under de senaste tolv månaderna visar på en fortsatt växande orderingång även om trenden var nedåtgående. Cirka 40 procent av företagen har upplevt att orderingången ökat de senaste tolv månaderna samtidigt som nästan var femte uppgav att den har minskat, vilket gav ett nettotal på 22. Därmed är orderutvecklingen fortsatt på en god nivå, om än inte lika gynnsam som under fjolåret. Även här blev utfallet lägre än vad företagen prognosticerade i fjolårets rapport då nettotalet var 28. 

figur3 orderingång.png

Prognosen för orderutvecklingen de kommande tolv månaderna är tydligt påverkad av coronakrisen och visar på stark nedgång.  Endast 26 procent av företagen tror att deras orderingång kommer att öka, medan nästan 30 procent förväntar sig att den minskar. Detta ger ett förväntat nettotal på -3. Om prognosen stämmer innebär det att företagens orderingång hamnar på en lägre nivå än vid finanskrisen 2008–2009. 

Det sker en kraftig förändring i svaren mellan vecka 11 och vecka 12. Då är andelen företag som förväntar sig en minskad orderingång större än andelen som tror att den ökar under de kommande tolv månaderna. 

Gå till nästa kapitel: Var tredje småföretag räknar med minskad omsättning